Skip to main content

Tăng Tốc Độ Chuột: Triết Lý Đơn Giản để Tăng Hiệu Suất Mọi Công Việc

Tăng tốc độ chuột không phải là thủ thuật tăng hiệu suất đỉnh nhât mà PTCNVN giới thiệu. Nhưng đó là phượng tiện để giới thiệu một triết lý hữu dụng. Khi làm quá quen một việc đến mức vô thức, bạn hay bị mắc kẹt trong một phương pháp “truyền thống” đã không còn hiệu quả/vui nhộn/thú vị. Đã đến lúc bạn dừng lại và tự hỏi: Đâu là những cách nhanh hơn, vui hơn, tốt hơn để hoàn thành ___?

Read More