Skip to main content

10 Quy Tắc Cho Một Cuộc Sống Giàu Có

Tiền nên mang lại niềm vui và sự tự do, không phải hoảng sợ, xấu hổ, tội lỗi. Nhưng tiền từng làm tôi hoảng sợ, xấu hổ và tội lỗi. Mắt tôi đã in hình ảnh mẹ cặm cụi tính toàn từng hóa đơn, sột soạt viết sổ sách chi tiêu theo hai hàng thu-chi. Tai tôi vẫn nhớ tiếng đập cửa đe dọa gào thét của chủ nợ mỗi ngày Tết cận kề. Miệng tôi vẫn sộc vị đắng ngắt trước cuộc tranh giành tài sản thừa kế đến mức từ mặt nhau trong dòng họ. Trong hành trình…

Read More

Trở Nên Giàu Có: Bí Quyết CHỈ Dành Cho Bạn Trẻ

Cách bạn và cha mẹ bạn xây dựng của cải sẽ khác nhau. Hẳn nhiên rồi. Điều đáng sợ là hơn 80% bạn trẻ sau khi ra trường chưa được trang bị kiến thức và kỹ năng về tài chính. Câu hỏi: Làm thế nào để trở nên giàu có? Đúng hơn, làm thế nào để trở nên giàu có trong thời buổi hiện đại?

Read More