Skip to main content

Vậy cuộc sống là ký ức? Bạn nghĩ sao? Muốn thử góc nhìn khác không?

CUỘC SỐNG LÀ HỌC TẬP

Cả những người bạn thông minh và tâm linh của tôi đều khăng khăng rằng ý nghĩa cuộc sống là để học – lý do bạn đến thế giới này là để học. Không phải chỉ cho riêng bạn, nhưng cho những người đang sống khác, cho thế hệ tương lai, và ý nghĩa cuộc sống của bạn là để học.

Vậy nếu cuộc sống là học tập, cách để cuộc sống tốt là học thật nhiều.

Làm thế nào bạn có thể học thật nhiều?

Thay vì nói về kỹ năng học tập, hãy nói về cách có tư duy đúng đắn, để bạn có thể học tự nhiên nhiều hơn mức bạn có thể nhận ra.

Bạn có thể đã nghe về tư duy Cố Định và tư duy Phát Triển.

Tư duy Cố Định bảo, “Tôi giỏi cái này” hay “Tôi dở cái này”. Điều này bắt đầu từ ấu thơ khi ba mẹ bạn bảo, “Con thật giỏi toán quá!” Bạn nghĩ, “Con giỏi toán thật!” Nhưng khi bạn làm kém trong một bài kiểm tra, bạn nghĩ, “Bố mẹ sai rồi. Con không giỏi toán đâu”. Hầu hết mọi người đều suy nghĩ như vậy. Bạn có thể nghe khi người ta nói, “Cô ấy là ca sĩ tuyệt vời” hoặc “Tôi chỉ không giỏi nhảy.”

Tư duy Phát Triển bảo, “Ai cũng có thể giỏi ở mọi lĩnh vực. Kỹ năng chỉ đến từ luyện tập.” (Thực ra, Khám Phá Sức Mạnh 2.0 đã nghiên cứu bạn còn cần cả năng khiếu để thực sự giỏi nữa)

Cuộc Sống là một bài kiểm tra.

Cuộc Sống là một bài kiểm tra.

Hai bài kiểm tra cực kỳ khó đã được giao cho hàng trăm học sinh. Sau bài kiểm tra đầu tiên, tất cả học sinh đều được khen ngợi, nhưng một nửa số học sinh đã được nói riêng 6 từ sau: “Em hẳn phải giỏi môn này.” Một nửa còn lại đã được nói riêng 6 từ sau: “Em hẳn đã học rất chăm.”

Khi được giao bài kiểm tra số hai, những học sinh được bảo, “Em hẳn phải giỏi môn này.” Làm tệ hơn 20% trong bài kiểm tra số 2. 6 chữ đó khuyến khích một tự duy cố định khiến các em cảm thấy không việc gì phải cố gắng. Hoặc bạn giỏi hoặc bạn không.

Những học sinh được bảo “Em hẳn đã học rất chăm”, làm tốt hơn 30% trong bài kiểm tra số 2. 6 chữ đó khuyến khích tư duy phát triển khiến các em cảm thấy làm việc chăm chỉ hơn có thể tạo ra sự khác biệt.

Vậy là +-50% khác biệt trong hiệu quả chỉ bởi 6 từ từ một giáo viên.

Nhân số đó lên số người bạn gặp trong đời, số ngày bạn nghe phản hồi, và những điều bạn tự nói với chính mình, và bạn có thể thấy một điểm khác biệt đơn giản trong tư duy có thể tạo nên hay phá hủy một cuộc đời học tập.

Các bậc phụ huynh, hãy chú ý. Bạn có thể đang hại con mình khi bảo con giỏi cái này cái kia.

Những người thành công, hãy chú ý. Bạn có thể đang hại chính mình nếu bạn tin vào những lời khen người khác tặng. Người khác bảo bạn giỏi cái bạn đang làm, chưa bao giờ nghĩ bạn đã phải làm rất nhiều để giỏi.

Golden Boy. Bộ manga về chàng Sinh Viên Trọn Đời yêu thích nhất của tôi.

Golden Boy. Bộ manga về chàng Sinh Viên Trọn Đời yêu thích nhất của tôi.

Vậy…cuộc sống là học tập? Bạn nghĩ sao?

One Comment

Hỏi đáp, bình luận hoặc thắc mắc ở đây...