Skip to main content

Vậy cuộc sống là lựa chọn? Bạn nghĩ sao? Lập luận vững chắc chứ? Hãy thử một góc nhìn khác nữa.

CUỘC SỐNG LÀ KÝ ỨC

Một vài người nói cuộc sống là ký ức. Tương lai không hiện hữu. Đó là cái chúng ta tưởng tượng ra. Hiện tại ra đi trong milisecond, cho nên tất cả những gì chúng ta trải nghiệm trong đời là ký ức. Bạn có thể sống một cuộc sống dài lâu, nhưng nếu không có rất nhiều ký ức, bạn chỉ trải nghiệm một cuộc sống ngắn ngủi. Nếu bạn không nhớ cuộc sống của mình, thì cũng như đời bạn chưa bao giờ xảy ra. Cho nên cuộc sống là ký ức.

Vậy nếu cuộc sống là ký ức, cách để sống cuộc sống tốt là tạo ra nhiều ký ức hơn.

Làm thế nào bạn có thể tạo ra nhiều ký ức hơn?

Thay đổi thói lệ thường. Phá vỡ sự đơn điệu. Di chuyển. Tạo ra thay đổi lớn bất kỳ khi nào bạn có thể. Đây là những dấu ấn biên niên sử của bạn. Đây là những giá treo để bạn móc ký ức vào.

Suốt nhiều năm, sổ tay là công cụ lưu giữ ký ức tốt nhất của tôi. Đây là Galaxy Note lưu giữ mọi ký ức đầu năm 2013 của tôi

Suốt nhiều năm, sổ tay là công cụ lưu giữ ký ức tốt nhất của tôi. Đây là Galaxy Note lưu giữ mọi ký ức đầu năm 2013 của tôi

Lưu trữ lại. Blog lại.  Dưới định dạng bạn có thể lưu và nhìn lại trong vòng 50 năm, hoặc cháu của bạn có thể nhìn lại trong 100 năm. Giữ một blog cá nhân cho cái tôi tương lai của bạn, và kể câu chuyện bạn đã đi đâu, làm gì, và những người ngộ nghĩnh bạn đã gặp trên đường. Bạn sẽ ngạc nhiên mình sẽ quên nhiều bao nhiêu nếu không lưu trữ lại.

Socrates bảo một cuộc sống không được kiểm tra là một cuộc sống không đáng sống. Vậy còn cuộc sống đã bị lãng quên?

Vậy cuộc sống là ký ức? Bạn nghĩ sao? Muốn thử góc nhìn khác không?

One Comment

Hỏi đáp, bình luận hoặc thắc mắc ở đây...