Skip to main content

6 Cách Tối Ưu Hóa Thẻ Tín Dụng

Tự động hóa, cắt giảm phí, có được các phần thưởng tốt hơn, và lấy hết những gì có thể từ công ty tín dụng…Có 6 cách để bạn lợi dụng thẻ tín dụng cho hành trình làm giàu của mình. Đính kèm là nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại với các giao dịch viên máy móc của ngân hàng.

Read More